صادرات کیوی

صادرات کیوی به دبی

شرکت اسپیناس بهکام در سال ۱۳۹۷ به دلیل ظرفیت بالا محصول کیوی و ارایه بهتر خدمات محصول خود را به کشور دبی و کشورهای اطراف از جمله امارات و کشورهای دیگر عربی هم ارسال کند،با توجه به رضایت بالای شرکتهای واردت کننده و ارایه بهترین کیفیت نیاز است تشکر لازم را به عمل آوریم.