صادرات کیوی روسیه

صادرات کیوی به کشور روسیه هم استارت زده شد،این شرکت توانست به دلیل بسته بندی با کیفیت و در سایزهای مختلف بازار روسیه را هم در دست داشته باشد.
هدف شرکت اسپیناس بهکام ارایه بهترین خدمات به واردکنندگان و خریدارها در کشورهای مختلف،بسته بندی مناسب و کیفیت محصول می باشد.